Boucing Ball Animation Academy - REDUTORIALS

oe laat je een object bewegen in After Effects? Hans Willem van de Animation Academy legt je in deze korte tutorial uit hoe je, you guessed it, een bal laat bewegen!

oe laat je een object bewegen in After Effects? Hans Willem van de Animation Academy legt je in deze korte tutorial uit hoe je, you guessed it, een bal laat bewegen!